Vizyonumuz ve MisyonumuzVİZYONUMUZ ve MİSYONUMUZ

Bir çocuğun hayatında yer almak büyük bir ayrıcalık. Yaşamın her karesindeonların hayatlarında iz bıraktığımızı biliyor ve bunun ciddiyeti ile hareket ediyoruz. Tüm gelişim alanlarının temellerinin atıldığı, yapılanmaların son derece hızlı olduğu bir dönemde rol almanın sorumluluğunun bilincindeyiz.

Akademik eğitimin yanı sıra gelişimsel süreç ve kültürel değerleri uyum içinde sürdürmeye dayalı bir program dahilinde çalışırız. Geçmişini ve tarihini tanıyan, Mustafa Kemal Atatürk’ ün ilke ve inkılaplarını benimsemiş çocuklar, ülke sevgisini ve Cumhuriyet’e olan bağlılığını derinden yaşayacaklardır.

Mutlu, özgüvenli, huzurlu, meraklı, sorgulayan, araştıran , keşfetmek için heyecanlı, düşünüp yaratabilen, kendini ifade edebilen bireyler yetiştirme yolunda sizinle birlikte özveri ve hassasiyet içinde çalışmaya hazırız. Çünkü biliyoruz ki her çocuk özeldir ve her çocuk tektir.