Eğitim Anlayışımız

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Özel Tanay Anaokulu olarak çocukları seven ve benimseyen, gelişim özelliklerini bilen, okul öncesi alanında eğitim almış, dinamik, sorumluluk sahibi, ekip ruhuyla çalışan, kendini geliştirmeye ve yenilemeye odaklı öğretmenlerle birlikte çalışmaktayız.

Biliyoruz ki; her çocuk öğrenir . Ama farklı yollarla ve farklı hızlarda öğrenir. Öğrenmeyi gerçekleştirecek farklı alan imkanları sunmak adına HowardGardner’ ın Çoklu Zeka Teorisini programımıza dahil etmekteyiz. Etkin öğrenme ortamını sağlayacak eğitim sistemlerini(Montessori, High Scope) de uyguladığımız aktivitelerle desteklemekteyiz.

Yaparak-yaşayarak deneyimledikleri öğrenme ortamları daha verimli olmakla beraber daha kalıcı oluyor. İzleme, dinleme, deneme, uygulama, kavrama ile tamamlanan bir süreçle ilerlemiş oluyoruz. Sınıf programını öğrenmeye en açık şekilde planlayıp çocuklara sunuyoruz. Bu planlamayı yaparken uzamsal, kinestetik, müziksel, sözel, içsel, sosyal, matematiksel, doğasal zeka türlerine hitap edebilecek çeşitlilikte aktiviteler sunmaktayız.

Eğitim programları Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatını göz önünde bulundurarak kendi yaş ve gelişim özelliklerine uygun şekilde planlanır. Etkinlikler birbiri ile bağdaştırılarak ilişkili ve tamamlayıcı olarak sürdürülür.
Rutin Plan Akışında;

• Türkçe Dil Etkinlikleri
• Sanat Etkinlikleri
• Oyun Etkinlikleri
• Duyusal Aktiviteler
• Fen ve Doğa Etkinliği
• Ekoloji Aktivitesi
• Müzik ve Orff Etkinliği
• Hareket ve Beceri Koordinasyon Aktiviteleri
• Matematik Etkinlikleri
• Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
• Yaratıcı Drama
• Halk Dansları
• Satranç
• İngilizce
• Tiyatro
• Kültür Gezileri
• Farklı Alanlardaki Atölye Çalışmaları

Uygulanan bu program dahilinde hedef ve beklentimiz; hayal kuran, yaratıcı, dilini etkili kullanan ve kendisini açıkça ifade eden, ince ve kalın motor becerilerini geliştirmiş, araştırma yapmaya istekli, zihinsel süreçlerini uyarmış (problemçözme, muhakeme yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma vb.) ,duyularını dış dünyaya açan, ritm algısını oluşturmuş, matematiği rutin hayatına dahil eden, düşünme becerisini edinen , ilkokul hayatına hazırlanan, çok eğlenen ve eğlenirken de öğrenen çocuklar yetiştirmek.

Altı yaşına kadar tüm çocukların en önemli hakkı oyun oynamaktır. Çocukluğunu doyasıya yaşayacak, var olan potansiyellerini kullanabilmelerine olanak sağlıyoruz. Çünkü her çocuğun bu dünyaya vereceği ayrı bir değerin olduğuna inanıyoruz. En değerli varlıklarımızı yetiştirirken empati kurma, karşılıklı nezaket, sevgi, saygı, güven, dürüstlük, sorumluluk duygularını gerçek anlamları ile hissedip yaşatabilmeleri için en iyi eğitim şartlarını sunmaktayız.

Çocukların hayatında olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duymaktayız. Yaptığımız işin her çocuğun hayatında iz bırakacak nitelikte olduğuna inanıyoruz. Biz Tanay Anaokulu olarak öğrenmeye ve gelişmeye açığız. Öğrenmenin hayata zevk ve şevk kattığına inanıyoruz. Çocukların güvenliğinin, sağlığının, mutluluğunun ve bütünsel gelişiminin
her hedefin üstünde olduğuna inanıyoruz.